EU's så kallade Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft i hela Europeiska unionen den 25 maj 2018 och innehåller de viktigaste ändringarna av lagen om dataskydd på två decennier. Baserat på integritet genom design och ett riskbaserat tillvägagångssätt har GDPR utformats för att uppfylla kraven i den digitala tiden.

1. Vilka är vi?

Svenska Housegruppen är en ideell förening med säte i Umeå (tidigare Stockholm). Vårt ändamål är kort och gott housemusik. För oss innebär det att tillvarata, klargöra, sprida, engagera och bilda intresse för Housemusiken och dess historia samt utveckling

Du kan kontakta personansvarig för skydd av personuppgifter här

2. Behandling av personuppgifter

Vi samlar och sparar information i fyra situationer:

 • När du besöker vår webbplats - för funktioner, språkval, val av inställningar och för trafikanalys
 • När du registrerar ett konto på vår webbplats
 • När du beställer en av våra tjänster
 • När du skänker en gåva via Swish/bankgiro

Ingen personlig information samlas in för analys av trafik när vår webbplats besöks och cookies kan komma att användas för det ändamålet. Om de skapas används dessa cookies endast för att skilja mellan användare. Ingen personlig information sparas som kan spåras till dig eller din enhet.

3. Information som vi sparar

Svenska Housegruppen behandlar din personliga information endast när du registrerar ett konto eller om du beställer någon av våra tjänster, för att uppfylla våra juridiska, lagstadgade och avtalsförpliktelser. Vi samlar aldrig onödiga personuppgifter från dig och bearbetar inte din information på något annat sätt än vad som anges i denna text.

De personuppgifter vi kan samla in från dig beroende på situation och bearbeta är:

 • Namn 2
 • Företags- eller hemadress 2
 • Epost-adress 1, 2
 • Telefonnummer 2
 • Mobilnummer 1, 2, 3
 • Personnummer 2
 • Organisationsnummer (Om juridisk person) 2

1 Vid skapande av konto
2 Vid beställning av tjänst
3 Skänka gåva

4. Hur vi använder dina personuppgifter (rättslig grund för bearbetning)

Svenska Housegruppen tar din integritet väldigt seriöst och kommer aldrig att avslöja, dela, sälja eller på andra sätt tillhandahålla dina uppgifter såvida det inte krävs enligt lag. Vi behåller dina uppgifter bara så länge som nödvändigt och för de ändamål som anges i denna text. Vi samlar inte in information från någon som är under 13 år och vår hemsida, produkter och tjänster riktas alla till personer som är minst 13 år eller äldre.

Syftet med och anledningarna till behandlingen av dina personuppgifter beskrivs nedan:

 • Vi samlar dina personuppgifter för ett sammanställande av kontrakt när du köper några av våra produkter, tjänster och uppdateringar
 • Vi använder din personliga information för att svara på dina frågor och ge branschspecifika råd
 • Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för medlemsuppgifter som krävs enligt svensk lag

5. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Svenska Housegruppen behåller personliga uppgifter bara så länge som det är nödvändigt och vi har strikta gransknings- och bevarandepolicyer för att uppfylla dessa skyldigheter. Vi är skyldiga enligt svensk bokföringslag att behålla dina grundläggande personuppgifter som finns på en faktura vid beställning av våra tjänster, för närvarande i minst 7 år efter vilken tid det kommer att förstöras.

All personlig information som finns i ett personligt konto på vår hemsida tas bort omedelbart när medlemmen lämnar medlemskapet.

6. Tillhandahållande av dina personuppgifter

Vi delar inte eller avslöjar någon av dina personuppgifter utan ditt samtycke förutom för de ändamål som anges i denna text , där det finns ett rättsligt krav eller att tillämpa våra villkor. Svenska Housegruppen överför inte dina personuppgifter utanför Sverige och kommer alltid att begära samtycke om detta blir ett krav.

7. Cookies samt tredje parter

Vi använder oss av följande:

Vem Ändamål Typ Länk
Svenska Housegruppen Används för funktioner på vår hemsida, inloggning, språkval och dina inställningar för sidan Behålls i 60dagar
Google Maps Vi använder Google Maps funktioner på några av våra sidor vilket innebär att du som besökare är bunden av dess användarvillkor samt av Googles sekretesspolicy. Se deras användarvillkor

Länk till Google Maps användarvillkor: https://maps.google.com/help/terms_maps/

Länk till Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics Används för att skilja besökare på webbplatsen, spåra tid och sidor som besökts på en webbplats Se deras användarvillkor Mer ingående detaljer: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Facebook Används för Facebook-integration Se deras användarvillkor Facebooks länk: https://www.facebook.com/policy/cookies/
Youtube Används för YouTube-integration Se deras användarvillkor YouTube's villkor: https://policies.google.com/privacy
Spreadshirt Vi använder Spreadshirt till vår webbshop. Se deras användarvillkor

Länk till Spreadshirts sekretesspolicy: https://www.spreadshirt.se/dataskydd-C3928

Länk till Spreadshirts allmänna villkor: https://www.spreadshirt.se/allm%C3%A4nna-villkor-kunder-C2377

8. Säkerhetsåtgärder

Svenska Housegruppen tar din integritet på allvar och vidtar alla rimliga åtgärder och säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar hårt för att skydda dig och din information från obehörig åtkomst och har flera säkerhetsåtgärder på plats, inklusive säker värd för vår webbplats, skydd mot antivirus, brandvägg och skadlig kod på alla enheter och nätverk, användning av ett SSL-certifikat på hela webbplatsen, vilket ger skyddade krypterade lösenord för användare som skapar konton.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter om dig som Svenska Housegruppen har och begär information om:

 • Vilka personuppgifter vi har
 • Anledning till varför vi sparat
 • Vilka vi har eller kommer att delge informationen till
 • Hur länge vi tänker lagra dina personuppgifter

Om du tror att vi har ofullständiga eller felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att be oss ändra informationen och vi strävar efter att uppdatera så fort som möjligt, såvida det inte finns en giltig anledning, du kommer då att bli underrättad.

Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter så länge det inte strider mot svensk lag eller för att begränsa bearbetningen i enlighet med Dataskyddsförordningen och att bli informerad om alla automatiserade beslutsfattande som vi använder.

Om vi får en begäran om någon av ovanstående punkter kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi gör något. Detta är för att säkerställa att dina data skyddas och hålls säkra. Om du har ett onlinekonto hos oss kan du ändra och uppdatera din egen personliga information genom att logga in på ditt användarkonto.

10. Konsekvenser av att inte tillhandahålla dina uppgifter

Du är inte tvungen att ange dina personuppgifter till Svenska Housegruppen, men i de fall det är nödvändigt enligt svensk lag för oss som organisation, kan vi inte att förse dig med våra tjänster i de fall.

11. Lämna klagomål

Svenska Housegruppen behandlar endast din personliga information i enlighet med detta sekretessmeddelande och i enlighet med relevanta dataskyddslagar. Om du emellertid vill ta upp ett klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter eller är otillfredsställd med hur vi har hanterat din information har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten, datainspektionen.